Pictures taken on my first trip to Slovenia in July 2018. Based in Ljubljana with trips to Zidani Most, Pragersko, Jesenice, Bohinjska Bistrica, Most na Soči, Dobova & Postojna.